петък, 16 май 2008 г.

Как да си направим алпинеум

Как да си направим алпинеум

Алпинеумът трябва да бъде изграден на слънчево място в градината. Избира се терен, най - често до ограда или декоративно езерце, където се прави плитък изкоп, чиято основа се напълва с натрошен камък.

Не е необходимо почвата, в която ще се засаждат растенията да е плодородна. Достатъчно е само горният слой (около 20 см.) да е обогатен с торф. Слага се и пясък, за по - добро дрениране.
За изграждане на алпинеума най - подходящи са варовиковите камъни с дупки, но може да се използват и обли, речни камъни, както и натрошен камък. Най - едрите обикновено се поставят в основата, като се върви нагоре. Около редовете се насипва почва, която се утъпква, за да не се свлича при поливане на растенията.

Скалният кът ще има елегантна, атрактивна форма, ако групирате различни по големина и форма камъни, хоризонтално и вертикално. Добре е най - отгоре да се оформи естествен връх.
За засаждане на растенията се оставят дупки между камъните, които се запълват с пръст. То става отгоре надолу. Най - добре е в основата на алпинеума да останат по - едрите растения.

Растенията, подходящи за този проект са много. Всички те като цяло предпочитат повече слънце и по - оскъдно поливане.

Алпийски видове и декоративни треви: астра (Aster), камбанка (Campanula),карамфил (Dianthus),
здравец (Geranium),
каменоломка (Saxifraga)


седум (Sedum),
дебелец (Sempervivum),
цинерария (Senecio),
флокс (Phlox), Alyssum и др.

Покриващи почвата видове: ерика (Erika), функия (Hosta), лавандула (Lavandula) и др.

Дървета и храсти: хибискус (Hibiscus), японски нокът (Lonicera), Magnolia, юка (Yucca), Picea, Sorbus и др.

Освен направо в почвата, растенията могат да бъдат засадени и в корита, вкопани между камъните.


http://www.zadoma.com/index.php?APP_ACTION=ARTICLE_READ&ARTICLE_ID=540