събота, 6 юни 2009 г.

Капково напояване - част 2

Докато поливната система с разпръсквачи е ефикасна около 75-85%, при капково напояване този процент е 90% или повече. Това означава много по-малко прахосване на вода чрез използването на капково напояване! Поради тази причина капково напояване е предпочитан метод на поливане в сухи региони. Капково напояване има и други предимства, които го правят полезно почти навсякъде. Капково напояване се монтира и проектира, може да е евтино и да намали проблемите със заболявания по растенията свързани с преовлажняване.


Капково напояване работи чрез бавно доставяне на вода, директно до почвата. Високата ефективност на капково напояване е резултат от два основни фактора.

Първият е че водата се просмуква в почвата преди да се изпари или изтече.

Вторият е че поливането с Капково напояване се прилага само там където е необходимо, (в корените на растенията) вместо да се разпръсква навсякъде.

Въпреки че системите за капково напояване изглеждат прости, съществуват важни правила, които трябва да се спазват, за да се проектира и изгради функционална поливна система.

Най - важната особеност е, че в тръбите са инсталирани специални капко отделители, с помощта на които се редуцира налягането и така се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията.

Компоненти на системата за капково напоявяне: както ги споменах и в предната статия са:

- Водо източник (река, изкуствен водо източник, езеро, сондаж и др.)

- Помпа (електрически, бензинови, дизелови и др.)

- Филтърен възел (мрежести, дискови, груби, хидроциклонни и мрежести и хидроциклони) Правилната филтрация е едно от най-важните решения в системата за капково напояване, то е също "сърцето” на системата, тъй като снабдява капкообразувателите с чиста вода. Мрежестите филтри са с опростена конструкция, имат пластмасова или метална цедка, която задържа всички твърди частици, надвишаващи мрежата на филтъра. Грубите са предназначени за филтриране на водата през чакълеста или песъчлива почва. Хидро циклоните филтри са много подходящи за вода от сондажи кладенци с много пясък. Функционирането им е на база центробежни сили и гравитация, които се образуват в коносоидно тяло.Пясъчните филтри се монтират на места където водо източника е река, езеро или язовир.

- Торо смесителен възел - При капковото напояване корените на растенията използват един и същ обем почва и торенето с поливната вода има първостепенно значение. Поради ограничения обем, в който се внасят торовете, се смята, че торовата норма може да се намали с около 35% в сравнение с необходимата при традиционните начини за наторяване. Торенето се извършва с течни и водо разтворими торове.

- Водо преносна система – тръби, фитинги и капкови маркучи Изградена е от поелитиленови тръби с различен диаметър, които осигуряват пренос на вода от водоизточника до капковите маркучи. Могат да бъдат на повърхността, а също така и закопани в почвата. Фитингите осигуряват свръзка на отделните компоненти в едно общо цяло (адаптори, муфи, нипели, кранове, тапи и др.).
- Капковите маркучи са два вида в зависимост от направлението в което се използват :
1.Едносезонни маркучи - използват се за изграждане на капкови линии при зеленчукопроизводство и цветарство. Отличават се с ниска себестойност и с къс експлоатационен срок. Могат да бъдат с заложен срок на разпад (целта на тези маркучи е ниска себестойност и лесно почистване на площта след приключване на вегетационния период на културата .

2. Многосезонни маркучи – използват се при трайни насаждения (ябълки, череши, ягоди, малини, овощни насаждения, лозя и др.) Притежават изключително дълъг експлоатационен период (10-15г.) ,но по-висока себестойност.
Капковото напояване предназначено за поливане на зелени площи от дървета, храсти и цветя.

Чрез капковото напояване се полива ефективно с минимални загуби на вода. Стандартният капков маркуч работи при ниско налягане до 1бар.
При това напояване почвата се полива в дълбочина.

Основен принцип при поливане на зелените площи е:

Озеленяване с дървета, храсти и цветя се полива с капково напояване
Озеленените части с трева се поливат чрез оросяване с потъващи хидранти.

На характерни места в дворното пространство се разполагат шахтите с клапани. Шахтите имат зелен капак които не дразни окото и е подобен на цвета на тревата.

При изграждане на автоматизираната система за напояване на терени с готова трева, се прокопават каналите на дълбочина 30-50 см, така че тревният чим се отделя внимателно отстрани. След полагане на тръбите, същите се засипват с изкопаната почва и се покриват с изкараният чим. Процедурата се изпълнява така че съществуващото озеленяване ( тревен чим) да претърпи най малко повреждане. В последствие ново поставения чим се валира. След два месеца интензивно поддържане на тревата щетите напълно се заличават.

Ето един план на примерна система за капково напояване на цялата градина:
http://kapkowo.blogspot.com/

http://www.gld-garden.com/
http://kapkovo.blogspot.com/2009/02/blog-post.html