събота, 24 май 2008 г.

Поддръжка и грижа за водата в басейна


Важна част от поддръжката и грижата за Вашия басейн или хидромасажна вана е да придобиете представа за химичните процеси протичащи във водата при използването им. Познания за различните фактори като например рН, Обща Алкалност и Калциева твърдост, и тяхното отражение върху водата и оборудването ще Ви спести много време, средства и неприятности.
Знаейки повече за тези процеси ще можете да постигнете балансирана вода в басейна или ваната още от самото начало, което е необходимо условие за по-икономично и навременно използване на препаратите вместо използване на големи количества препарати за да се оправи предишна небрежност.
Сега нека да видим кой е НАЙ-ВАЖНИЯ фактор контролиращ баланса на водата във Вашия басейн или вана според специалистите в областта.

Как рН се отразява върху химичните процеси във водата

Най-просто казано, рН е измерител на относителната киселинност или основност на водата. Идеалните нива на рН за водата в басейните и хидромасажните вани е между 7.2 и 7.8. Препоръчва се да се измерва всеки ден като това може да се прави със всеки комплект за измерване на показателите на водата. Ниво на рН над 7.8 е причина за мътна вода, образуване на петна по стените, отлагане на варовик, проблеми с филтрацията и намалена ефективност на хлора. Това означава, че можете да спестите пари от по-малко добавяне на хлорни препарати, като поддържате нивото на рН в подходящите граници. Ако рН падне под 7.2, това ще доведе до корозия на металните тръби, разяждане на циментовите фуги и повърхности, бърза загуба на свободния хлор и възможни възпаления или сърбежи у ползващите басейна или ваната. За да поддържате идеално нивото на рН във водата, използвайте рН+, когато нивото падне под 7.2 и рН- когато нивото се покачи над 7.8.

Обща алкалност - Какво значение има за водата

Общата алкалност е мярка за способността на водата да се съпротивлява на промени в рН. Алкалността не трябва да се проверява толкова често колкото рН. Добро ниво на Общата Алкалност ще направи поддръжката на рН мнго по-лесна. Подходящия обхват на Общата Алкалност за водата в басейни и хидромасажни вани е между 75 и 120 мг/л. Висока Обща Алкалност (над 120 мг/л) ще накара рН на водата бавно да се покачва и да не се поддава на коригиране. Ниска Обща Алкалност (под 75 мг/лl) кара рН на водата рязко да се променя от една крайност в друга, което прави поддържането му на подходящо ниво много трудно. Идеалното ниво на Общата Алкалност (между 75 и 120 мг/л) може да се постигне чрез добавяне на Увеличител на Общата Алкалност ако тя е под 75 мг/л и рН- ако Общата Алкалност е над 120 мг/л. Тестът за Общата Алкалност трябва да се прави веднъж седмично или по-често при нужда.

Калциевата Твърдост и как тя се отразява на баланса на водата

Калциевата твърдост е количеството Калциеви соли разтворени във водата. Идеалното ниво на Калциевата Твърдост е между 200 и 400 мг/л. Калциева твърдост над 500 мг/л (висока Калциева твърдост) може да е причина за утаяване на калция, което пък ще е причина за мътна вода или образуване на варовик. Ниска Калциева Твърдост (под 100 мг/л) може да е причина за корозия. Ниска Калциева Твърдост може да бъде коригирана чрез добавяне на Увеличител на Твърдостта. Ако се налага naklanqne на нивото на Калциевата Твърдост, единствения начин е да се замени част от водата с прясна с по-ниска естествена Калциева Твърдост. Тестът за Калциевата Твърдост трябва да се прави при пълнене на басейна или ваната или веднъж на два - три месеца.

Шоково третиране и Общо Разтворени Частици

Шоковото третиране с хлорни препарати или такива не съдържащи хлор изгаря образуваните във водата хлорамини. Позната още под името супер-хлориране, тази техника се използва за справяне с проблеми като мътна вода, кожни и очни възпаления и неприятна миризма. Тези признаци обикновено са в резултат на наличието на хлорамини. Шоковото третиране трябва да се прави поне веднъж седмично.

Общо Разтворените Частици (ОРЧ) са важни по една причина. Колкото по-високо е нивото на ОРЧ, толковa по-неефективно е действието на добавените препарати за третиране на водата. Това ниво трябва да се следи чрез сравнение между водата в басейна/ваната и водата използвана за пълнене. В идеалния случай нивото на ОРЧ не трябва да е по-високо с повече от 1000 мг/л от нивото на водата използвана за пълнене, до максимална абсолютна стойност от не повече от 3000 мг/л без значение колко е нивото на ОРЧ на водата за пълнене. Признаци подсказващи за високо ниво на ОРЧ са вода със солен привкус или мътна вода. Ако мислите, че нивото на ОРЧ е твърде високо, свържете се с техник-специалист, който да го измери. Ако се наложи намаляване на ОРЧ, това се прави чрез подменяне на част от водата с прясна. В някои басейни/вани може да се поддържа задоволително ниво на ОРЧ чрез редовна обратна промивка на филтъра.

Дезинфекция на водата във Вашия басейн или вана

Уверете се, че нивата на всички описани дотук показатели са в приемливите граници за да можете да дезинфекцирате водата във Вашия басейн или вана с по-малко главоболия и количество хлор от когато и да е било преди. Дезинфекцията е важен елемент от всяка програма за третиране на водата. За целта се използва Стабилизиран Хлор, който дезинфекцира чрез освобождаване на свободен хлор във водата, който пък от своя страна унищожава бактериите и другите микроорганизми, както и водораслите и органични вещества, намиращи се във водата. Тъй като условията във водата се променят бързо, много е важно да се измерва нивото на свободния хлора всеки ден. То трябва да е между 1.5 и 3 мг/л.

Предпазване на хлора от слънчевите лъчи

В началото на всеки сезон може да се наложи добавянето на Стабилизатор на хлора. Слънчевите лъчи могат бързо да унищожат свободния хлор в басейните и хидромасажните вани намиращи се на открито ако не се "стабилизира" водата в тях. Стабилизаторът ще предпази хлора от бързо разграждане под действие на слънчевите лъчи. По същество, той ще направи така, че хлорът, който сте си купили да продължи да действа по-дълго, което ще Ви спести средства в дългосрочен план.

Заключение

С основната информация, представена тук, можете напълно да разберете значението от химична гледна точка на добре балансираната вода. Препоръчваме Ви да отделите необходимото време за да разберете тези фактори, тъй като те ще Ви спестят както време така и средства и ще Ви оставят повече време да се наслаждавате, а не да поддържате водата във Вашия басейн или вана.

Препоръчителни нива на водните показатели:

рН -7.2 - 7.8
Обща Алкалност - 75 - 120 mg/l
Калциев Твърдост - 200 - 400 mg/l
Свободен Хлор - 1.5 - 3 mg/l

http://www.viteh.com/water_main.php#winterize

Чимове в градината

Засаждане и експлоатация на чимовете

Подготовката на почвата е подобна като процедурите при засяване.
Чимът би трябвало да се посади на добре подготвена почва. Подготовката на почвата включва: пригладете добре, освободете от плевели, трева, скали, и другите остатъци. На места ако е необходимо може да се изкопае почвата, ако има голяма разлика в нивото. След което изорете с гребло, но почвата не би трябвало да бъде твърде рохка. Ако има неравности те ще се видят много явно след посаждането на чима. Когато свързвате чимовете с пътечка или алея не забравяйте да поставите чимовете с 2-3 сантиметра по-ниско.

Напояване преди да посаждане
Почвата трябва да се промие задълбочено 24 часа преди посаждане на чима. Защото е трудно да се напои основната почва след като вече сте поставили чимовете. Ако почвата не е промита добре, ще изпие влагата от чима и тогава чимовете може да не прихванат.

Съхранявайте чима на сянка под добър подслон
Чима е нетраен продукт. Той гние бързо когато се съхранява при високи температури. Поради тази причина би трябвало да засадите чимовете незабавно след като ви ги доставят. Чимовете който ще поставите последни би трябвало да се съхраняват на сянка за да се намали изсушаването. Ако чимовете изглеждат сухи незабавно ги освежете с лек душ.

Засаждане на чимовете
Вашата работа ще бъде по-лесна ако засаждате чимовете от най-дългата права граница. Ако вие садите чимовете в с припокриване ( както се редят тухлите ), границите няма да се виждат значително. Краищата могат да се оформят с лопата или с нож. Място за паркиране може да се оформи като се подредят плочи върху чимовете, обаче избягвайте това веднага след посаждане на чимовете.
Контактът между почва и трева помага за добро вкореняване
Торфът по-лесно ще пусне неговите корени в почвата, когато има добър контакт между чима и почвата. Нежният натиск върху чима може да бъде полезен. Големите натиски върху посадените чимове трябва да се избягват, защото те носят повече вреда отколкото полза. Полейте моравата веднага след засаждане.

Позволете на тревата да почине
Избягвайте голям трафик върху моравата за две-три седмици. Нужно й е време за да се установи контакт.

Напояването е задължително
Доброто поливане е необходимо за да се получи добър резултат. Нужно е да полеете тревата веднага след полагането й. Тревата и почвата под нея трябва да са непрекъснато влажни докато не се осъществи контакта между тях.

Количеството вода която ще бъде използвана зависи от атмосферните условия. Имайте предвид ,че горещото и ветровитото време изсушават тревата много бързо.Ние препоръчваме да промивате на всеки втори или трети ден в началото, и постепенно разширявайте диапазона между дните до прихващането на корените на тревата. Не забравяйте, че почвата се държи непрекъснато влажна докато тревата прихване.

Напълнете пролуките с фин пясък
След посаждането на чима, запълнете малките пролуки с фин пясък или пръст примесена с пясък в съотношение 70%-30%. Можете да ги изтеглите с мрежа за влачене за да изравните веднага след полагане. Бъдете внимателни тревата е нежна.

Височина на косене
Косете тревата както обикновено за препоръчване на височина 3 - 4 см. Не режете повече от 1/3 от височината на тревата на едно косене.

Наторяване
Три седмици след посаждането на чима, е препоръчително да наторите моравата с около 1 килограм на NPK-тор (16-4-12)* на 10м2 или друг аналогичен тор . Това наторяване би трябвало да се повтори след 6 – 8 седмици. * 16% Азоти, 4% Фосфати, 12% Калий.

Отложете вертикално рязане
Изчакайте около 2 месеца преди да режете тревата вертикално. Вертикалното рязане е препоръчително когато тревата е в добрия си растеж през Април-Май или Август-Септември.

Проблеми и техните решения

Торфът не прихваща:
Ако до 10 дни след посаждане торфа не прихване проверете дали е влажен и и се полива редовно. Места които са на сянка трудно прихващат ,затова ние препоръчваме да не засаждате чимове на сенчести места.

Кафяви или сиво-сини места:
Плесените могат да атакуват торфа, обаче, в голям брой от случаите, такива проблеми при скоро посаден торф са причинени от липса на влажност.http://www.napravisam.bg/index.php?id=visuals&sid=91

Пътека от камък

Направете си сами пътека от камък.

Пътеката или мрежата от алеи осигурява твърдо, сухо и безопасно стъпване, насочва и води посетителя, предпазва растенията и другите елементи на градината. Ако дизайнът е направен с усет и пътеката е внимателно конструирана, тя се превръща не само в път, но и в част от красотата и духа на Градината.
Плочо пътеките се използват върху твърдата земна основа, но могат и да пресичат потоци и езера.
Някои се сливат толкова добре с това, което ги заобикаля, че са съвсем дискретни, докато други са преднамерено очебийни и са аранжирани така, че да създават определен ефект.
Избират се камъни с гладка или леко наръбена повърхност. Умелият градинар може да си играе с разстоянията, размера, мотива и характера на аранжировката. Това му позволява да определя маршрута и темпото на посетителят, насочвайки го към по-дълбоко усещане и вникване в характера на Градината, докато се разхожда в нея. Така чрез контролиране на хода на разхождащият се човек, прикривайки и разкривайки различни пейзажи, може да бъде постигнат един интересен принцип при дизайна на Градината.

Поставяне
Разстоянията между камъните е средно около десетина сантиметра. Когато искате да забързате разхождащите се, полагайте камъните на по-големи разстояния, но не толкова далече, че стъпването да е нестабилно. Когато камъните са мокри това разстояние е доста опасно.
Уточнете местонахождението на вашите камъни преди да започнете изграждането на пътеката. Преди да монтирате камъните в земята, първо ги поставете отгоре, разходете се по тях, завъртете ги така, че да са удобни за ходене и чак тогава ги вкопайте и циментирайте. Местенето и въртенето на камъни е трудоемка работа и за да не викате хамали да местят насам натам, може да си сгънете вестници с формата на камъните, с които да извършите оразмеряването.
Заровете всеки камък, така че да стои на еднаква височина от нивото на земята като всеки от останалите камъни на пътеката, някъде между шест и осем сантиметра. Едно важно условие е горната повърхнина на всеки камък да бъде перфектно хоризонтирана. Като основно правило най-големите камъни определят оста на пътеката, затова първо положете тях, а малките могат да са и встрани от нея. Там където плочопътеката се разделя или пресича с друга, поставете голям разделителен камък, за да дава визуална и практическа стабилност на пресечната точка. На остри завои в пътеката се използват големи камъни за стабилно и удобно стъпване.
Сложете всеки камък така, че дължината му да е перпендикулярна на оста на този сегмент от пътя. Това не само ще накара камъка да изглежда по-стабилен, но и ще е по лесно да се стъпва на него отколкото ако е успореден на оста.При изработването на поредица от камъни, поставяйте заедно такива чиито ръбове са почти, но не съвсем паралелни по най-голямата им възможна дължина: една равна страна до друга равна страна, вдлъбната си съответства с издадена. Разбира се всякакви такива форми са по скоро относителни, отколкото точни. Когато два камъка не могат да се напасват, добавете един или повече малки второстепенни камъни, чиято функция не е непременно да се стъпва по тях, а да завършат оформянето.

Стабилност
Убедете се, че всеки един камък е поставен точно на една и съща височина от земята, както бе казано по рано, или на постепенно увеличаваща се или намаляваща височина, когато е по наклон.
Обемисти камъни, наместени дълбоко и солидно в земята придават стабилност и устойчивост. По правило две трети от камъка трябва да бъде заровена, ако не можете да се сдобиете с такива дебели камъни подходящи за пътека, то използвайки по-тънките вие трябва здраво да ги циментирате в земята. След като установите точното място на камъка, изкопайте дупка, в която да налеете бетон, след което здраво циментирайте камъка за него като внимавате за нивото му над земята.
Същата стабилност, но за райони с по-мека зима, може да се постигне като в дупката поставите пясък и здраво го трамбовате. В случай обаче, че плочопътеката трябва да издържа голямо натоварване направете я наистина стабилна.Алеите варират по сложност и форма от широки, елегантно наслани с камък, до плочопътеки и най-опростените утъпкани пътечки. В една Градина разбира се може да срещнете и от всички тях. А за по-сложните пътеки съответно и по-опростените, които могат да се изработят както от камък така и от дърво, бетон, филц, чакъл и много други.
http://www.savour-garden.com/
http://www.zadoma.com/index.php?APP_ACTION=ARTICLE_READ&ARTICLE_ID=224