събота, 24 май 2008 г.

Чимове в градината

Засаждане и експлоатация на чимовете

Подготовката на почвата е подобна като процедурите при засяване.
Чимът би трябвало да се посади на добре подготвена почва. Подготовката на почвата включва: пригладете добре, освободете от плевели, трева, скали, и другите остатъци. На места ако е необходимо може да се изкопае почвата, ако има голяма разлика в нивото. След което изорете с гребло, но почвата не би трябвало да бъде твърде рохка. Ако има неравности те ще се видят много явно след посаждането на чима. Когато свързвате чимовете с пътечка или алея не забравяйте да поставите чимовете с 2-3 сантиметра по-ниско.

Напояване преди да посаждане
Почвата трябва да се промие задълбочено 24 часа преди посаждане на чима. Защото е трудно да се напои основната почва след като вече сте поставили чимовете. Ако почвата не е промита добре, ще изпие влагата от чима и тогава чимовете може да не прихванат.

Съхранявайте чима на сянка под добър подслон
Чима е нетраен продукт. Той гние бързо когато се съхранява при високи температури. Поради тази причина би трябвало да засадите чимовете незабавно след като ви ги доставят. Чимовете който ще поставите последни би трябвало да се съхраняват на сянка за да се намали изсушаването. Ако чимовете изглеждат сухи незабавно ги освежете с лек душ.

Засаждане на чимовете
Вашата работа ще бъде по-лесна ако засаждате чимовете от най-дългата права граница. Ако вие садите чимовете в с припокриване ( както се редят тухлите ), границите няма да се виждат значително. Краищата могат да се оформят с лопата или с нож. Място за паркиране може да се оформи като се подредят плочи върху чимовете, обаче избягвайте това веднага след посаждане на чимовете.
Контактът между почва и трева помага за добро вкореняване
Торфът по-лесно ще пусне неговите корени в почвата, когато има добър контакт между чима и почвата. Нежният натиск върху чима може да бъде полезен. Големите натиски върху посадените чимове трябва да се избягват, защото те носят повече вреда отколкото полза. Полейте моравата веднага след засаждане.

Позволете на тревата да почине
Избягвайте голям трафик върху моравата за две-три седмици. Нужно й е време за да се установи контакт.

Напояването е задължително
Доброто поливане е необходимо за да се получи добър резултат. Нужно е да полеете тревата веднага след полагането й. Тревата и почвата под нея трябва да са непрекъснато влажни докато не се осъществи контакта между тях.

Количеството вода която ще бъде използвана зависи от атмосферните условия. Имайте предвид ,че горещото и ветровитото време изсушават тревата много бързо.Ние препоръчваме да промивате на всеки втори или трети ден в началото, и постепенно разширявайте диапазона между дните до прихващането на корените на тревата. Не забравяйте, че почвата се държи непрекъснато влажна докато тревата прихване.

Напълнете пролуките с фин пясък
След посаждането на чима, запълнете малките пролуки с фин пясък или пръст примесена с пясък в съотношение 70%-30%. Можете да ги изтеглите с мрежа за влачене за да изравните веднага след полагане. Бъдете внимателни тревата е нежна.

Височина на косене
Косете тревата както обикновено за препоръчване на височина 3 - 4 см. Не режете повече от 1/3 от височината на тревата на едно косене.

Наторяване
Три седмици след посаждането на чима, е препоръчително да наторите моравата с около 1 килограм на NPK-тор (16-4-12)* на 10м2 или друг аналогичен тор . Това наторяване би трябвало да се повтори след 6 – 8 седмици. * 16% Азоти, 4% Фосфати, 12% Калий.

Отложете вертикално рязане
Изчакайте около 2 месеца преди да режете тревата вертикално. Вертикалното рязане е препоръчително когато тревата е в добрия си растеж през Април-Май или Август-Септември.

Проблеми и техните решения

Торфът не прихваща:
Ако до 10 дни след посаждане торфа не прихване проверете дали е влажен и и се полива редовно. Места които са на сянка трудно прихващат ,затова ние препоръчваме да не засаждате чимове на сенчести места.

Кафяви или сиво-сини места:
Плесените могат да атакуват торфа, обаче, в голям брой от случаите, такива проблеми при скоро посаден торф са причинени от липса на влажност.http://www.napravisam.bg/index.php?id=visuals&sid=91

Няма коментари: