понеделник, 2 юни 2008 г.

Габър

ОБИКНОВЕН ГАБЪР - Carpinus betulus

Обикновеният габър е листопадно дърво с височина до 25 м и диаметър 40-60 см. Стъблото е неправилно с надлъжни изпъкнали ребра и вдлъбнатини. Короната е метло видна, неправилно гъсто облистена. Кората е гладка, сивопепелява. Младите клонки са сиво-кафяви, голи и овласени. Пъпките са продълговато яйцевидни, дълги около 1 см.

Листата са прости, разположени последователно, елипсовидни или яйцевидни. Върхът е заострен, основата е леко сърцевидна (понякога слабо асиметрична), а по периферията са остро назъбени. Разположени са на дръжки с д около 1 см. Цветовете са еднополови, събрани в реси, които са разположени еднодомно. Мъжките дълги 5-6 ст и се появяват странично. Женските се появяват по върховете на клонките. Цъфти едновременно с разлистването през месец май. Плодът е плоско орехче с дължина 0,5-1 ст и 4-5 изпъкнали надлъжни ръба. Разположено е в основата на триделна плодна люспа, на която средният дял е два-три пъти по-голям от страничните. Една от най-важните биологични особености на обикновения габър е неговата възобновителна способност. При свободно растящи индивиди плодоносението започва още към десетата година, а в насаждения - към двадесетата година. Плододаването е ежегодно и обилно.
Семената имат висока кълняемост (80%), която се запазва продължително време. Те могат да престоят няколко години в почвата и при наличие на подходящи условия да покълнат. Освен чрез семена този вид се разсява много успешно и по вегетативен начин с пънни издънки. Обикновеният габър е бавнорастящ вид. Известно ускорение на прираста по височина се наблюдава след петата година.

Обикновеният габър е топлолюбив вид и страда от късните пролетни студове. Той е издръжлив, но в сравнение с обикновения бук се нуждае от повече светлина. Той е невзискателен към почвените условия.

Няма коментари: