събота, 30 май 2009 г.

Капково напояване - част 1

Капковото напояване намира все по голямо приложение в България. На пазара има голямо разнообразие от фирми предлагащи маркучи за капково напояване.

КАКВО Е КАПКОВО НАПОЯВАНЕ ?

Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода (и торове) върху или в почвата. Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо нивото на вода в почвата.


Това постоянно ниво на влагата влияе благоприятно и на другите почвени фактори, от които зависи развитието на растенията. При капковото напояване се скъсява вегетационният период на културите. Това се обяснява с факта, че растенията загубват енергия за „поискване" на вода, тъй като корените практически се намират винаги във влажна среда. При капковото напояване директните загуби от изпарение на вода са минимални. Няма движение на водни пари във въздуха, няма намокряне на листата на растенията, няма изпарение от почвената повърхност извън овлажнените петна. Овлажняването на ивицата около растенията води до значителни икономии на вода, не се създават условия за развитието на плевелите в сухите ивици и машините могат да преминават по тези ивици безпрепятствено.Като се намалява до минимум овлажняването на почвената повърхност и на листата на растенията, при това напояване се ограничава и развитието на много болести и неприятели.
Освен това нараства ефективността от разпръскването на инсектициди, хербициди и др. Поради по-благоприятния водно-въздушен и хранителен режим, които се поддържат в активната коренова зона на растенията, при капковото напояване се получават по-високи и по-качествени добиви. При зеленчуковите култури добивите се увеличават от 50 до 100%, при овощните— от 25 до 65%, при лозята — от 30 до 40% в сравнение с останалите начини на напояване.


Капковпто напояване може да се осъществи по всяко време на денонощието независимо от силата и посоката на вятъра... Неподравнеността и наклонът на терена също не пречат на неговото осъществяване. При пълна автоматизация при това напояване има възможност за програмно управление на водния и хранителния режим на растенията.

Капковото напояване изисква сравнително ниско налягане и постоянни водни количества при висок коефициент на полезно действие. От всичко това се намалява размерът на тръбите и необходимата енергия. При култури с голямо разстояние между растенията (овощни дървета) стойността на правилно проектираната система за капково напояване е по-ниска в сравнение с останалите стационарни напоителни системи. Недостатъците са , че корените на растенията се намират в частично овлажнен почвен профил, поради което се получава ограничение на кореновата система при снабдяването на растенията с хранителни вещества.Всяка поливна система се състои от :

ВОДОИЗТОЧНИК – река ,язовир кладенец

ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ - изборът на вашата помпа е от първостепенно значение за правилното функциониране на поливната система, за целта могат да се използват както горивни (бензинови, дизелови) така и електрически помпи съобразени с дебита и работното налягане на вашата поливна система.

ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА -съществуват няколко вида филтри (мрежести ,дискови, хидроциклонни, пясъчни и др.) като за целта изпълнителя избира най-подходящите филтри за Вашата поливна система.

ТРЪБОПРОВОД- за целта се използва LDPE тръба съобразена с нуждите на поливната система.

ВОДОВЗЕМКИ (стартери) -използват се няколко вида водовземки (стартери),със и без кран като изборът се прави в зависимост от нуждите на полето.Като размери водовземките варират Ф16,Ф17,Ф20,Ф22.

КАПКОВ МАРКУЧ - капковият маркуч се избира спрямо полето и културата която ще се отглежда,дължината на реда, както и възможностите на водоизтояника.Има два вида капков маркуч :

плосък (тънкостенен Ф17,Ф22 ) , с дебелина на стените -6,8,10,12,18 mils , и разстояние между капкообразователите от 15,20,30,40,50,60 см. с изтичане на капкообразовател от 1.2 л/ч. и 2 л/ч.

дебело стенен капков маркуч - използва се за трайни насаждения (лозя,овощни градини,ягоди,билкови насаждения,оранжерии и др.) в зависимост от нуждите маркуча се предлага в два размера Ф16 и Ф20 с разстояние между капкообразователи от 30,33,40,50,60,75,80,100 см. и изтичане от капкообразовател от 2л/ч. и 4 л/ч.


http://agrocomers.com/site/index.php?do=pages&pages=view&view=11

Няма коментари: